ออราเคิล จัดทำแพล็ตฟอร์มโครงการ Smart Metro Grid ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ระบบเมืองอัจฉริยะ

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยงานรัฐบาลซึ่งดูแลกิจการด้านพลังงานและมอบบริการแก่ผู้บริโภคกว่า 4 ล้านคนในกรุงเทพฯ และสองจังหวัดในเขตปริมณฑล ประกาศให้ ออราเคิล ผู้ให้บริการระบบคลาวด์และซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจชั้นนำ เป็นผู้จัดทำระบบของโครงการ “Smart Metro Grid” ผ่านความร่วมมือกับ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด สองสมาชิกระดับแพลตินัมในเครือข่ายคู่ค้าของออราเคิล (Oracle Partner Network: OPN) พิธีลงนามสัญญาจ้างจัดทำระบบ Smart Metro Grid จัดขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โครงการ “Smart Metro Grid” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของประชาชนในเขตภาคกลาง (กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ผ่านการมอบบริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น โดยการไฟฟ้านครหลวงจะใช้ระบบ Oracle Database, Middleware, Oracle SPARC servers และ Oracle Utilities Software Solutions ในการตรวจดูข้อมูลพลังงานไฟฟ้าทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ลดต้นทุน และเร่งรัดกระบวนการทำงานในองค์กร นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนได้ผ่านระบบ Smart Grid Solution ของการไฟฟ้านครหลวง