ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ

เพื่อลดขั้นตอนในการจดมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปา FORTH จึงได้พัฒนาโซลูชั่นที่ช่วยให้การเก็บข้อมูลจากมิเตอร์เป็นเรื่องง่าย และสามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

ภาพรวม
ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ

ระบบมิเตอร์อัจฉริยะของ FORTH ประกอบด้วยมิเตอร์ดิจิทัล ที่แสดงปริมาณการใช้งานไฟฟ้าหรือน้ำประปาเป็นตัวเลขดิจิทัลอ่านง่าย และซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ดึงข้อมูลการใช้งานจากมิเตอร์ทุกชุดมาแสดงในหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ทำให้เรียกดูข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าและน้ำประปาได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ของ FORTH ยังมีระบบงานธุรการ สามารถช่วยจัดการข้อมูลผู้เช่า รวมทั้งออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภคได้ มิเตอร์ดิจิทัล และระบบมิเตอร์อัจฉริยะจาก FORTH เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาหลายจุด เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หอพัก ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงาน

Electronic Meter

Production and distribution of electric meter system electronics And the M-Bus Series water routers meet IEC 62053-21 and IEC 62052-11 standards from the Parkside Laboratory in New Zealand.

จุดเด่นของอุปกรณ์

มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลเฟสเดียว
รุ่น GEM-160 SMART 310

 • มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 Vac 50 Hz ขนาด 5 (60) A
 • วัด kWh, วัดกระแสไฟฟ้าของโหลด (A)
 • หน้าจอ LCD แบบตัวเลขขนาดใหญ่
 • ใช้งานนอกอาคารได้ (Outdoor Type)
 • มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลเฟสเดียว
  รุ่น GEM-145 AMR (PC)

 • มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 Vac 50 Hz ขนาด 5 (60) A
 • วัด kWh, วัดกระแสไฟฟ้าของโหลด (A)
 • หน้าจอ LCD แบบตัวเลขขนาดใหญ่
 • ใช้งานนอกอาคารได้ (Outdoor Type)
 • มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล
  รุ่น GEM-150P บัตรเติมเงิน

 • มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 Vac 50 Hz ขนาด 5 (50) A
 • สามารถเติมค่าไฟ ผ่านบัตรเติมเงิน
 • วัด kWh, วัดกระแสไฟฟ้าของโหลด (A)
 • มีโปรแกรมบันทึกข้อมูลและ ทำ Billing ได้
 • ใช้งานนอกอาคารได้ (Outdoor Type)
 • การรับรอง

  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

  Logo-company-09

  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  โทร : +66-2265-6700 อีเมล: sales@forth.co.th