ระบบสัญญาณไฟจราจร

เนื่องจากปริมาณการจราจรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี FORTH ได้พัฒนาโซลูชั่นการจราจรอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพการขนส่งทั่วประเทศ

ภาพรวม
ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ

นอกจากการผลิตอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรคุณภาพสูง เช่น สัญญาณไฟจราจร LED, สัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง, สัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนน และตัวควบคุมสัญญาณไฟจราจร FORTH ยังพัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะที่เป็นนวัตกรรมใหม่อีกด้วย

ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะของ FORTH ได้รับการติดตั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและต่างจังหวัด ที่มุ่งปรับปรุงระบบจราจรให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟจราจรอัจฉริยะ

  • เชื่อมต่อไฟสัญญาณจราจรระหว่างแยกให้ทำงานสัมพันธ์กัน เพื่อให้รถมีโอกาสได้รับสัญญาณไฟเขียวอย่างต่อเนื่อง
  • มีอุปกรณ์ตรวจสอบปริมาณรถทุกด้านของทางแยก เพื่อปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับปริมาณรถ
  • มีอุปกรณ์ตรวจสอบระบบไฟสัญญาณจราจร และแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
ระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะของ FORTH ให้บริการโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด ในเครือ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การรับรอง

ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะของเรา ได้รับความไว้วางจากหน่วยงานภาครัฐ

FORTH ไม่เพียงผลิตอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจรสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น โคมไฟสัญญาณจราจร LED โคมไฟสัญญาณจราจรนับถอยหลัง โคมสัญญาณไฟจราจรคนข้าม และตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร FORTH ยังนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะด้วย FORTH ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรของกรุงเทพมหาคร รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่ต้องการเปลี่ยนระบบไฟจราจรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Logo-company-16

บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเต็ม จำกัด

226/27-29 ถ.wหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : +66-2615-2440 อีเมล: sales.center@gets.co.th