ร่วมงานกับเรา

งานของ FORTH คือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจท้าทายนี้ เรียนรู้จากรุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์ พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีระดับโลกที่ FORTH นำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

Exciting mission and market opportunity: If you join Forth, you can expect to make a difference. We help organizations safeguard their reputation and keep their promises.

Work with extraordinary people: As a company, we are committed to hiring great people and maintaining a culture of integrity and authenticity. Many of our team members are seasoned professionals with industry experience. Our team members tend to be individuals who are highly committed to the mission, customer-focused, collaborative, innovative, and grounded. Values truly matter at Forth. We’ve taken the time to identify the behaviors that have the greatest impact on the long-term health and growth of our company.

Fair compensation and generous benefits: We believe that our people are our most important asset and seek to optimize their long-term happiness. We provide fair compensation, benefits that support our team members’ whole beings, and unique, career-making opportunities.
ทำไมถึงชอบงานที่ FORTH

ชอบทำงานที่นี่เพราะรักงานด้านวิจัยและพัฒนา ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาอย่างเต็มที่ และยังได้เพิ่มศักยภาพของตัวเองผ่านงานที่ท้าทายตลอดเวลา

สุรกิจ ศรีวรากร Engineer

FORTH เปิดโอกาสให้ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ และหลากหลาย เป็นประสบการณ์ที่สนุกมาก ถึงแม้จะเครียดในบางครั้ง แต่เมื่อเห็นผลงานที่ได้ออกมาก็รู้สึกภูมิใจ

นพวรรณ ปานรักษา Marketing

ที่นี่เหมือนครอบครัวใหญ่ที่ทำงานด้วยกัน บริษัทใส่ใจพนักงาน มีกิจกรรมต่างๆ ให้เรารู้ได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกทางความคิด และได้พัฒนาตัวเองให้เป็นมืออาชีพ

คีตะกานต์ มหาคีตะ Graphic Design
ตำแหน่งงาน
Programmer

Programmer

-ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งาน ภายในบริษัทหรือที่ได้รับมอบหมาย
-พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
-ดูแลตรวจสอบและแนะนำวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศภายในบริษัทและบริษัทในเครือ
-ติดตั้ง,แก้ไขและให้คำแนะนำปัญหาต่างๆเบื้องต้นที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software

Programmer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : forth_career@forth.co.th
Apply for work
Software Engineer (Full Stack)

Software Engineer (Full Stack)

-ออกแบบ และเขียน วางระบบของผลิตภัณฑ์ในส่วนของซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
-จัดทำเอกสารอธิบายหลักการทำงานของซอฟต์แวร์แต่ละ Module ที่เขียนขึ้น
-สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, C, C#, JAVA, Golang

Software Engineer (Full Stack)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : forth_career@forth.co.th
Apply for work
Software Engineer (Mobile/App)

Software Engineer (Mobile/App)

-วิเคราะห์ product คิด วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา Android Applications ที่มีคุณภาพสูง
-ทดสอบ (unit test) และร่วมกับเทสเตอร์ในการตรวจสอบและประกันคุณภาพของ Android Application ที่พัฒนาขึ้น
-อัปเกรด พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขบั๊ก และพัฒนาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ สำหรับ Android Apps ที่มีอยู่แล้ว
-เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ อย่างเช่น Android, Linux หรือ iOS
-เข้าใจการทำงาน Figma หรือ Android NDK

Software Engineer (Mobile/App)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : forth_career@forth.co.th
Apply for work
Network Engineer

Network Engineer

-มีความรู้ความสามารถในการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมและการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านวิทยุสื่อสาร งานโทรคมนาคม การเชื่อมโยง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีระบบวิทยุสื่อสาร
-รับผิดชอบงานติดตั้งระบบวิทยุดิจิตอล (Analog, Digital radio, BWC, Emergency solution)

Network Engineer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : forth_career@forth.co.th
Apply for work
Test Engineer

Test Engineer

-ทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามวิธีและเกณฑ์การทดสอบที่กำหนด
-จัดทำคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท
-ประสานงานกับฝ่ายผผลิต ฝ่ายติดตั้ง ฝ่ายบริการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
-มีความรู้และเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น Oscilloscope, Power Meter, Digital Multi-Meter เป็นต้น

Test Engineer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : forth_career@forth.co.th
Apply for work
Service Engineer-Technical Adviser(ประจำต่างประเทศ)

Service Engineer-Technical Adviser
(ประจำต่างประเทศ)

-ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค ในการแก้ปัญหาตู้ Vending เสีย ชำรุด หรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับทีมช่าง Service Technician
-ให้ข้อมูลความรู้เชิงเทคนิคกับทีมช่าง Service ก่อนลงปฏิบัติงานจริง
-แจกจ่ายงานให้กับทีมช่าง ติดตามสถานะการซ่อมบำรุง จัดทำ Report การทำงาน

Service Engineer-Technical Adviser(ประจำต่างประเทศ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : forth_career@forth.co.th
Apply for work