เคาน์เตอร์ เซอร์วิส “บุญเติม”

บุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิส มีหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบเก็บข้อมูลที่ช่วยให้ตรวจสอบการใช้งาน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินย้อนหลังได้ ที่สำคัญ ผู้นำบุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิสไปให้บริการ จะได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มบริการในอนาคต และการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวม
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส "บุญเติม"

มีบริการที่หลากหลายเหมือนกับ “ตู้บุญเติม” และยังมีบริการชำระบิลค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้านครหลวง ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม ตลอดจนบริการการชำระค่าสินเชื่อต่างๆ เช่น ค่าบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ค่าสินเชื่อกู้ยืมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าสินเชื่อบ้านที่อาศัย เป็นต้น

จุดเด่น

คุณลักษณะเด่น

 • บริการเติมเงิน และรับชำระบิลทุกบริการ เช่นเดียวกับตู้บุญเติม และเพิ่มเติมบริการการชำระบิลอื่น ๆ อีกมากกว่า 40 รายการ ได้แก่ บริการรับชำระบิล ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้านครหลวง ค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าน้ำประปานครหลวง ค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค
 • มีขนาดกระทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก จึงสามารถให้บริการรับชำระกับลูกค้าง่าย
 • การใช้งานระบบสัมผัส พร้อมเมนูการใช้งานที่ง่าย ทำให้ตัวแทนที่นำไปให้บริการสามารถเข้าใจและใช้งานได้ทันที
 • มีระบบการเก็บข้อมูลการทำรายการสามารถพิมพ์ใบยืนยันการทำรายการย้อนหลังได้
 • การอัพเกรดซอฟท์แวร์แบบออนไลน์ โดยการสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

  Logo-company-08

  บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

  256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  โทร: 02 278 1777 อีเมล: Sales@forthsmart.co.th