ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์

อีกไม่นาน ประเทศไทยจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแห่งใหม่ ที่มอบโซลูชั่นด้านการดูแลอากาศยานพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีของ FORTH และพันธมิตร

ภาพรวม
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเพียง 1 แห่งเท่านั้น ทั้งที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางในการซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาค

FORTH จึงได้ร่วมมือกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) ในการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์ระดับนานาชาติแห่งใหม่ขึ้นที่สนามบินดอนเมือง เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาค

ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์ของ FORTH จะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Logo-company-09

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : +66-2265-6700 อีเมล: info@forthmro.co.th