อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

“Forth Taglock EM” ใช้งานได้กับ GPS, 3G และ RF ซึ่งเป็นระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ โดยตัวอุปกรณ์ EM จะเชื่อมกับศูนย์ควบคุมด้วยระบบ RF (Radio Frequency) ซึ่งจะรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมส่วนกลางทันทีหากผู้ต้องขังออกจากพื้นที่ที่กำหนด

ภาพรวม
House Arrest Built for Today’s Homes and living.

Forth Corporation identified this pressing issue early on and invented “Forth Taglock EM” as a smart solution.

“Forth Taglock EM” is a tracking device made for prisoners that have been pardoned and those with lower-ranked crimes. These prisoners no longer have to be present in the main prison. They are allowed to leave while wearing this tracking device.

“Forth Taglock EM” works with GPS, 4G, and RF. The device will be linked with the home unit by RF frequency. The device has an efficient tracking system that quickly reports to the detention officers when the prisoners are out of bounds.

All in all, this is the tracking device that will solve the Thai prison issue and a solution for the future.

Highlighting Features

Long battery life

High-capacity batteries last more than 24 hours.

Location

GPS tracking uses satellites to triangulate and transmit location information at set intervals. Configurable restricted area for prisoner

Water & dirt resistance

Immerse in water maximum of 5 meters (IP68) - Dirt resistance

Previous slide
Next slide

Link

4G

Alarm

Out of restricted area alarm, Battery level alarm, Control center requested alarm. Tamper proof, tamper resistance and Tamper detect

Alert

The Monitoring center can make an alert to the prisoner by beeper and vibrator on the device if needed. A prisoner can press the button to acknowledge.

การรับรอง

ได้รับความไว้วางใจจากกรมคุมประพฤติ

Our goal is to provide our customers with the highest level of expertise and services when it comes to both national and local compliance. Our electronic monitoring bracelet is extremely reliable and secure and is trusted by the Thailand Department of probation for their house arrest system.

ผลิตภัณฑ์
TAGLOCK GEN 2 (4G)

Charger

 • Auto Power Rating 100-240 V
 • 5V 1.5A
 • Clip connector type
 • Cable length 1.5 m

 • Battery
 • Internal 1880mAh
 • Power Bank 10000 mAh
 • More than 24 hours (High capacity battery)

 • ​Water & dirt resistance
 • Immerse in water maximum of 5 meters (IP68)
 • Dirt resistance

 • Alarm
 • Exit restricted area.
 • Low battery
 • Low signals
 • Tamper detected
 • The Control center requested an alarm

 • The Monitoring center can make an alert to the prisoner by beeper and vibrator on the device if needed. A prisoner can press the button to acknowledge.
 • Tamper proof, tamper resistance, and Tamper detect
 • Heat resistance up to 0-85 C
 • Configurable restricted area for prisoner
 • Overall weight 160 g
 • Forth data map base and tracking system
 • Encryption AES 128 bit connect to the server and home unit base
 • EM FOR SHIP

  ​Water & dirt resistance

 • Immerse in water maximum of 5 meters (IP68)
 • Dirt resistance

 • Alarm
 • Exit restricted area.
 • Low battery
 • Low signals
 • Device lost
 • Detect open case (hack device)

 • General
 • Heat resistance up to 0-85 °C
 • Configurable restricted area for prisoner
 • Forth data map base and tracking system
 • Forth Taglock Products

  TAGLOCK GEN 3 (2G/3G/4G)

  Charger

 • Auto Power Rating 100-240 V
 • 5V 1.5A
 • Clip connector type
 • Cable length 1.5 m

 • Battery
 • Internal 1880mAh
 • Power Bank 10000 mAh
 • More than 24 hours (High capacity battery)

 • ​Water & dirt resistance
 • Immerse in water maximum of 5 meters (IP68)
 • Dirt resistance

 • Alarm
 • Exit restricted area.
 • Low battery
 • Low signals
 • Tamper detected
 • The Control center requested an alarm

 • The Monitoring center can make an alert to the prisoner by beeper and vibrator on the device if needed. A prisoner can press the button to acknowledge.
 • Tamper proof, tamper resistance, and Tamper detect
 • Heat resistance up to 0-85 C
 • Configurable restricted area for prisoner
 • Overall weight 160 g
 • Forth data map base and tracking system
 • Encryption AES 128 bit connect to the server and home unit base
 • TAGLOCK GEN 2 (3G)

  Charger

 • Auto Power Rating 100-240 V
 • 5V 1.5A
 • Clip connector type
 • Cable length 1.5 m

 • Battery
 • Internal 1880mAh
 • Power Bank 10000 mAh
 • More than 24 hours (High capacity battery)

 • ​Water & dirt resistance
 • Immerse in water maximum of 5 meters (IP68)
 • Dirt resistance

 • Alarm
 • Exit restricted area.
 • Low battery
 • Low signals
 • Tamper detected
 • The Control center requested an alarm

 • The Monitoring center can make an alert to the prisoner by beeper and vibrator on the device if needed. A prisoner can press the button to acknowledge.
 • Tamper proof, tamper resistance, and Tamper detect
 • Heat resistance up to 0-85 C
 • Configurable restricted area for prisoner
 • Overall weight 160 g
 • Forth data map base and tracking system
 • Encryption AES 128 bit connect to the server and home unit base
 • EM FOR SHIP

  ​Water & dirt resistance

 • Immerse in water maximum of 5 meters (IP68)
 • Dirt resistance

 • Alarm
 • Exit restricted area.
 • Low battery
 • Low signals
 • Device lost
 • Detect open case (hack device)

 • General
 • Heat resistance up to 0-85 °C
 • Configurable restricted area for prisoner
 • Forth data map base and tracking system
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

  Logo-company-09

  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  โทร : +669-1546-6563 อีเมล: sittichoke@forth.co.th