Previous slide
Next slide
กลุ่มธุรกิจหลักของฟอร์ท

EMS Business

บริการออกแบบ ประกอบ และผลิตแผงวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในแบรนด์ของลูกค้าและบริษัทในเครือ

Enterprise Solutions Business

บริการโซลูชั่นด้านโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน

Smart Service Business

บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจร และบริการตู้จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ

กลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส

เราให้บริการออกแบบ ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรับจ้างผลิตแผงวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและบริษัทในเครือฟอร์ท

บริษัทในกลุ่มธุรกิจอีเอ็มเอส

กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์

เราให้บริการโซลูชั่นด้านโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการจัดซื้อ จัดจ้างในโครงการของภาครัฐและเอกชน

บริษัทในกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่นส์

กลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส

เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของโลกอนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทในกลุ่มธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส