สื่อมัลติมีเดีย

ติดตามสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจได้จากทางฟอร์ท

EVnet & Smarger

29 มีนาคม 2560

อุปกรณ์ชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มีทั้งแบบพกพาและแบบติดตั้ง

EVnet - EV Charging Station

30 มีนาคม 2560

อุปกรณ์ชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบติดตั้งภายในสถานที่

Smarger - EV Charger

30 มีนาคม 2560

อุปกรณ์ชาร์จรถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบพกพาเสียบกับไฟภายในบ้านได้สะดวก