รู้จักกับฟอร์ท

มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่กับการเติบโตอย่างมีคุณธรรมและยั่งยืน

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท จีเนียส คอมมูนิเคชั่น ซีสเต็ม จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อมามีการเพิ่มทุนและขยายสายงานไปยังธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม, ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น จนถึงปี พ.ศ. 2548 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในชื่อ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)