รางวัลและความภาคภูมิใจ

เราให้ความสำคัญกับการยกระดับความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ทำให้เราได้รับรางวัลมากมายจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

รางวัลสืบสานพระปณิธานในการช่วยผู้ด้อยโอกาส

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ เนื่องในวันมหิดล

รางวัลสุดยอดลูกค้ารายสำคัญ

รับรางวัล สุดยอดลูกค้ารายสำคัญ ปี 2015 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

รางวัล Performance Achievement Award

รับรางวัล Performance Achievement Award ปี 2012 จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล Award for Good Cooperation 2015

รับรางวัล Award for Good Cooperation ปี 2015 จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

รางวัล Award for Good Cooperation 2014

รับรางวัล Award for Good Cooperation ปี 2014 จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

รางวัล Award for Good Cooperation 2013

รับรางวัล Award for Good Cooperation ปี 2013 จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ จังหวัดนครปฐม

รับรางวัล ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน ปี 2013 จากจังหวัดนครปฐม

รางวัล Best Supplier's Award 2012

ได้รับรางวัล Best Supplier's Award ปี 2012 จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล Best Supplier's Award 2011

ได้รับรางวัล Best Supplier's Award ปี 2011 จากบริษัท ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด