ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร

จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและชุมสาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH ให้กับผู้ให้บริการหลักในประเทศมากกว่า 1 ล้านคู่สาย

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมยุคหน้า (NGN) เพื่อให้บริการ Narrowband และ Broadband ผ่านโครงข่ายสายทองแดงและไฟเบอร์ออฟติก โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้วยทีมงานบริหารโครงการที่มีคุณภาพและประสบการณ์ มีผลงานการบริหารโครงการได้สำเร็จทันตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนดมากกว่า 100 โครงการ ตั้งแต่โครงการระดับมูลค่าพันล้านบาท เช่น MSAN, DWDM เป็นต้น