ธุรกิจโทรคมนาคม

จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและชุมสาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร

จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและชุมสาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH ให้กับผู้ให้บริการหลักในประเทศมากกว่า 1 ล้านคู่สาย

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

อุปกรณ์ชุมสาย MSAN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ FORTH ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักเพื่อให้บริการ Narrowband และ Broadband ทุกประเภทภายใต้ชุมสายเดียว