ธุรกิจโทรคมนาคม

จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมชุมสายภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH เป็นผลิตภัณฑ์โดยคนไทย

ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร

จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ชุมสาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH ให้กับผู้ให้บริการหลักในประเทศมากกว่า 1 ล้านคู่สาย

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

อุปกรณ์ชุมสาย MSAN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนา FORTH และเป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อให้บริการ Narrowband และ Broadband ทุกประเภทภายใต้ชุมสายเดียว