ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร

การดำเนินการทางธุรกิจ ทั้งด้านการจัดจำหน่าย และเป็นผู้วางระบบการจราจร ระบบการควบคุมการจราจร (ATC) , จอ LED

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท จีเนียส ทราฟฟิค ซีสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ทำการผลิต จำหน่าย และวางระบบติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบงานจราจรพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จอสีแสดงผล LED (Full Color LED Screen), ป้ายแสดงข้อความ (VMS), HID Electronic Ballast,โคมสัญญาณไฟ, เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร, ระบบสัญญาณไฟคนข้ามถนนอัจฉริยะ, รวมไปถึงระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยคอมพิวเตอร์, เครื่องนับเวลาถอยหลังสำหรับคนข้ามถนน, ไฟประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ต่างๆ, อุปกรณ์ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

สนใจผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์  http://www.gets.co.th