ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม

ผลิตและจัดจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะที่บันทึกการใช้ยานพาหนะผ่านระบบ GPS (Global Positioning System)

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของฟอร์ท ธุรกิจหลัก ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking) สำหรับบันทึกการใช้งานยานพาหนะผ่านดาวเทียมด้วยระบบ GPS (Global Positioning System) ทำหน้าที่รายงานข้อมูลการใช้ยานพาหนะ เช่น ตำแหน่งของยานพาหนะ, เส้นทางการเดินทาง และความเร็วในการใช้งาน รวมถึงรายงานสถานะปัจจุบันของยานพาหนะ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุมยานพาหนะหากขับขี่ออกนอกเส้นทาง หรือขับขี่ด้วยความเร็วที่เกินกำหนด ทำให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการงานยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สนใจผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์  http://www.forthtrack.co.th