ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นมิเตอร์ระบบสัมผัส และระบบไร้สาย สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ทนทาน และประหยัดพลังงาน

ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ฟอร์ท มิเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของฟอร์ท ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ มิเตอร์ kWh ทั้งหนึ่งเฟส และสามเฟสแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชื่อมต่อเป็นระบบประมวลผลอัตโนมัติผ่านทาง RS485 Interface หรือ LAN หรือเป็น Ethernet และต่อเข้ากับโปรแกรม Billing ของตู้สาขาของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังมีมิเตอร์น้ำระบบอ่านอัตโนมัติ AMR (Automatic Meter Reading) ที่สามารถส่งข้อมูลการใช้น้ำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้คุณบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค ที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และถูกต้องแม่นยำ