ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่าย และวางระบบการจราจร, ระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียมติดตามยานพาหนะ, มิเตอร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ฯลฯ

 

ธุรกิจผลิต จำหน่าย และวางระบบไฟจราจรครบวงจร

ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย และวางระบบไฟจราจร รวมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการควบคุมการจราจร (ATC), ป้ายจราจรอัจฉริยะ, จอ LED ขนาดยักษ์ ฯลฯ

 

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดไฟและน้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์

เราเป้นผู้นำธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายมิเตอร์วัดไฟและน้ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นมิเตอร์ระบบสัมผัส และระบบไร้สาย สามารถวัดค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และประหยัดพลังงาน

 

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม

ผลิต จำหน่าย และวางระบบติดตามยานพาหนะที่บันทึกการใช้งานยานพาหนะผ่านระบบ GPS (Global Positioning System) ครบวงจร ภายใต้บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด

 

 

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง

เราคือผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหลากหลายประเภท ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% และมีอายุการใช้งานยาวนาน