ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายวางระบบการจราจร, ระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียมติดตามยานพาหนะ, มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร

การดำเนินการทางธุรกิจ ทั้งด้านการจัดจำหน่าย และเป็นผู้วางระบบการจราจร ระบบการควบคุมการจราจร (ATC) , จอ LED

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นมิเตอร์ระบบสัมผัส และระบบไร้สาย สามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ทนทาน และประหยัดพลังงาน

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม

ผลิตและจัดจำหน่ายระบบติดตามยานพาหนะที่บันทึกการใช้ยานพาหนะผ่านระบบ GPS (Global Positioning System)

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง

การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED และอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหลากหลายประเภท ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 80% และมีอายุการใช้งานยาวนาน