ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์ ภายใต้แบรนด์ "บุญเติม"

ให้บริการชำระเงินออนไลน์, บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ, บริการเติมเงินเกมออนไลน์และบริการอื่นๆ สะดวก ง่าย และรวดเร็ว กับตู้บุญเติมมากกว่า 100,000 ตู้ทั่วประเทศ

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์ ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ "บุญเติม" ซึ่งมีการพัฒนาโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินออนไลน์ และทำธุรกรรมด้านการเงินด้วยตนเองอย่างสะดวก ง่าย และรวดเร็ว โดยให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ, บริการเติมเงินเกมออนไลน์, บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค, บริการชำระเงินค่าบัตรเครดิต, ซื้อประกัน, ซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ ฯลฯ และด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตู้บุญเติมได้ถูกพัฒนาให้สามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้อีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์  http://www.boonterm.com