ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อผลิตแผงวงจร ภายใต้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ส จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ส จำกัด (เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ มีการถือหุ้น 100%) โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ไอซี, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด, เซมิคอนดัคเตอร์, ออปโตอิเล็กทรอนิกส์, Display Device, รีเลย์, แบตเตอรี, คอนเน็คเตอร์, ออดไฟฟ้า, สวิตช์ไฟ, EMC ฟิลเตอร์, เทอร์มอลพรินเตอร์ (thermal printer), ตัวเก็บประจุ (capacitor), รีซิสเตอร์ (resistor), crystal oscillator เป็นต้น

สนใจผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์  http://www.es.co.th