ธุรกิจอีเอ็มเอส

ให้บริการในทุกรูปแบบตั้งแต่การออกแบบจนถึงผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการรับเหมาผลิต

ธุรกิจรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้าตลอดจนการผลิตสินค้าทั้งในรูปแบบการรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Consignment) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey)

ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจด้านการจัดหาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการภายใต้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ส จำกัด โดยบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ในการผลิต