ธุรกิจอีเอ็มเอส

พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่การเริ่มออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ อันเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสินค้าทั้งในรูปแบบการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Consigns) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey)

ธุรกิจรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้าตลอดจนการผลิตสินค้าทั้งในรูปแบบการรับจ้างประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Consignment) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey)

ธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อผลิตแผงวงจร ภายใต้บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ส จำกัด