ธุรกิจของฟอร์ท

เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการแห่งโลกอนาคต

ธุรกิจอีเอ็มเอส

พร้อมให้บริการครบวงจรตั้งแต่การเริ่มออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ อันเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสินค้าทั้งในรูปแบบการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Consigns) และรูปแบบการรับเหมาผลิต (Turnkey)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


 

ธุรกิจโทรคมนาคม

จำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมและชุมสาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โดยคนไทยที่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ระดับโลกได้อย่างภาคถูมิใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จัดจำหน่าย และวางระบบการจราจร, ระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียมติดตามยานพาหนะ, มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ฯลฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

ให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ, บริการเติมเงินเกมออนไลน์, บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค, บริการชำระเงินค่าบัตรเครดิต, ซื้อประกัน, ซื้อสินค้าและบริการอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม