ธุรกิจของฟอร์ท

เราเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยี เพื่อรองรับความต้องการแห่งโลกอนาคต

ธุรกิจเอนเตอร์ไพรส์ โซลูชั่น

รับงานโครงการ จัดหา จัดจ้างและวางระบบต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน

ธุรกิจอีเอ็มเอส

รับจ้างผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า

ธุรกิจสมาร์ท เซอร์วิส

ให้บริการระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ จำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านตู้อัตโนมัติ