ธุรกิจของฟอร์ท

เราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ

ธุรกิจอีเอ็มเอส

พร้อมให้บริการในทุกรูปแบบตั้งแต่การเริ่มออกแบบสินค้าร่วมกับลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ อันเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตสินค้าทั้งในรปูแบบการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Consigns) และรูปแบบการรับเหมาผลิต(Turnkey)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจโทรคมนาคม

จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ชุมสาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า FORTH เป็นผลิตภัณฑ์โดยคนไทยที่สามารถแข่งขันกับอุปกรณ์โทรคมนาคมระดับโลกจากต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการทางธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายวางระบบการจราจร, ระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียมติดตามยานพาหนะ, มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจให้บริการรายย่อย

บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ บริการเติมเงินเกมออนไลน์, บริการชำระเงินสาธารณูปโภค, บริการชำระเงินการเรียกเก็บเงินแบบรายเดือน, บริการชำระเงินบัตรเครดิต, หมอดูและบริการอื่นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม